Bibliothèque municipale FR, Verdun

Country FR
City Verdun
Official Name Bibliothèque municipale
RISM Sigla F-VN

Books

Country Origin Age Genre(s) Manuscript / Title Usuarium ID
France Verdun 1100-1600 Missal BM Verdun Ms. 758 113
France OPraem 1475-1500 Ordinal BM Verdun Ms. 145 466
France Verdun 1573 Pontifical BM Verdun Ms. 091 669
France Verdun (OSB) 1100-1200 Mass Lectionary Lectionarium 2791
France Verdun 1400-1500 Pontifical Pontificale 2792
France Verdun (OSB) 1300-1500 Pontifical Pontificale 2793
France Verdun (OSB) 1500-1600 Pontifical Pontificale 2794
France Verdun 1100-1500 Evangeliary Evangeliarium 2795
France Verdun (OSB) 1200-1300 Missal Missale 2796
France Verdun (OSB) 1200-1250 Missal Missale 2797
France Verdun (OSB) 1300-1400 Missal Missale 2798
France OPraem 1100-1200 Missal Missale Praemonstratense 2799
France Verdun (OSB) 1508-1514 Missal Missale 2800
France Verdun (OSB) 1400-1500 Gradual Graduale 2801
France Metz 1300-1400 Breviary Breviarium Metense (pars aestivalis) 2802
France Verdun (OSB) 1100-1200 Breviary Breviarium 2803
France Verdun (OSB) 1200-1500 Hymnary Hymnarium 2804
France Verdun (OSB) 1200-1300 Diurnal Diurnale 2805
France Verdun (OSB) 1300-1400 Diurnal Diurnale 2806
France Verdun (OSB) 1300-1400 Psalter Psalterium-Hymnarium 2807
France Verdun (OSB) 1200-1300 Antiphonal Antiphonarium 2808
France Verdun (OSB) 1200-1300 Antiphonal Antiphonarium (été) 2809
France Verdun (OSB) 1300-1400 Processional Processionale + Sequentiale 2810
France Verdun (OSB) 1400-1500 Diurnal... Hymnarium-Diurnale 2811
France Verdun (OSB) 1500-1600 Processional Processionale 2812
France Verdun (OSB) 1500-1600 Processional Processionale 2813
France Verdun (OSB) 1500-1600 Processional Processionale 2814
France Verdun (OSB) 1200-1400 Breviary... Breviarium-Processionale 2815
France Verdun (OSB) 1200-1700 Processional Processionale 2816
France Verdun (OSB) 1400-1500 Processional Processionale 2817
France Verdun (OSB) 1200-1500 Processional Processionale 2818
France Verdun (OSB) 1400-1500 Processional Processionale 2819
France Verdun (OSB) 1200-1300 Processional Processionale 2820
France Verdun (OSB) 1200-1300 Processional Processionale 2821
France Verdun (OSB) 1200-1300 Psalter... Rituale-Psalterium-Hymnarium 2822
France Verdun 1300-1400 Processional Processionale 2823
France Verdun (OSB) 1200-1300 Psalter Psalterium 2824
France Verdun (OSB) 1200-1300 Psalter Psalterium 2825
France Verdun (OSB) 1200-1500 Missal Missale 2826