Bibliothèque municipale FR, Albi

Country FR
City Albi
Official Name Bibliothèque municipale
RISM Sigla F-AI

Books

Country Origin Age Genre(s) Manuscript / Title Usuarium ID
France Albi 0875-0900 Sacramentary BM Albi Ms. 04 (110) 155
France Albi 1100-1200 Pontifical BM Albi Ms. 34 (20) 156
France Albi 1100-1125 Ritual Rituale Albiense 1902
France Albi 1100-1150 Sacramentary Sacramentarium 1903
France Albi 1100-1130 Pontifical Pontificale Albiense 1988
France France 1150-1200 Diurnal... Diurnale-Rituale 1989
France Albi 1400-1500 Processional Processionale Albiense 1990
France France 1100-1130 Evangeliary Evangeliarium 1991
France France 1075-1100 Mass Lectionary Lectionarium 1992
1229 Evangeliary Evangeliarium 1993
1100-1200 1994
France Albi 0875-0925 Gradual Graduale 1995
France Albi 1050-1125 Psalter Psalterium 1996
France Mende 1400-1500 Diurnal Horae Mimatense 1997
France Mende 1400-1500 Book of Hours Horae Mimatense 1998