Benedictus eremita

Name
Benedictus eremita
Same
Related
Andreas eremita-Benedictus eremita
Similar
Benedictus
Link
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienZ/Zoerard_Benedikt.html
Standard Date
Jul. 17.
Remark
Page Book Part Original Title Date
47
HU Dömös 1100 (about), Sacramentary, Knj. Metrop. Zagreb MR 126 | 717 S De sancto Benedicto martyris Jul. 17.
82 (41v)
HU Dömös 1100 (about), Sacramentary, Knj. Metrop. Zagreb MR 126 | 717 S De sancto Benedicto Jul. 17.
74 (520)
HU Eger 1509, Ordinal, Ordinarius Agriensis | 854 S Sanctorum Andreae et Benedicti martyrum Jul. 17.
583 (246r)
HR Zagreb 1511, Missal, Missale Zagrabiense | 92 C Andreae et Benedicti martyrum Jul. 16.
352 (130v)
HR Zagreb 1511, Missal, Missale Zagrabiense | 92 S In festo beatorum Andreae et Benedicti martyrum Jul. 16.
13
HU Esztergom 1484, Missal, Missale Strigoniense | 248 C Andreae et Benedicti martyrum Jul. 17.
426 (424)
HU Esztergom 1484, Missal, Missale Strigoniense | 248 S Andreae et Benedicti Jul. 17.
11
HU Pécs 1487, Missal, Missale Quinqueecclesiense | 91 C Benedicti atque Andreae Jul. 17.
457 (208r)
HU Pécs 1487, Missal, Missale Quinqueecclesiense | 91 S Sanctorum Benedicti et Andreae Jul. 17.
10 (10r)
HU OSPPE 1514, Missal, Missale Paulinum | 472 C Andreae et Benedicti martyrum Jul. 17.
227 (206v)
HU OSPPE 1514, Missal, Missale Paulinum | 472 S Andreae et Benedicti martyrum Jul. 17.