Caeremoniale Traiectense 1170

Original title Caeremoniale ecclesiae beatae Mariae Traiectensis
Origin Utrecht (NL)
Genre Ceremonial (Norm texts)
Age 1515
Printer Manuscript
Shelfmark of library Aartsbisschoppelijk Mus. Utrecht, Hs. A (no. 115 M.)
Edition Rientjes, Antonius Egbertus: Liber ceremoniarum ecclesiae S. Mariae Trajectensis. Utrecht 1912. (Archief voor de Geschiednis van het Aartsbisdom Utrecht 38) 153-188.