Podlaha 1922

Title Soupis rukopisů Knihovny Metropolitní kapitoly pražske
Subtitle Druhá část: F - P
Author(s) Podlaha Antonín
Publishing House Nákladem České Akad. Císaře Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost y Umění, Praha, 1922
Series Soupis rukopisů knihoven a Archivů zemi českých, Jakož i rukopisných bohemik mimočeských

Books

Catalogue no. Country Origin Age Genre(s) Manuscript / Title Usuarium ID
1671 Czechia Praha 1294 Ritual Archiv Pražského hradu fond Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, ms. P III 7739