Anastasia maior (Translatio)

Name
Anastasia maior (Translatio)
Same
Anastasia maior
Related
Similar
Anastasia
Link
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Anastasia_Aeltere.html
Standard Date
Oct. 12.
Remark