Lucas (Octava)

Name
Lucas (Octava)
Same
Lucas
Related
Similar
Link
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lukas.html
Standard Date
Oct. 25.
Remark
Page Book Part Original Title Date
22
FR Bayonne 1543, Missal, Missale Baionense | 814 C Octava sancti Lucae Oct. 25.
262 (127r)
ES Burgos 1507 (about), Missal, Missale Burgense | 217 S Octava sancti Lucae Oct. 25.
43
ES Calahorra 1554, Missal, Missale Calagurritanum et Calciatense | 66 C Octava sancti Lucae Oct. 25.
33
ES Sigüenza 1552, Missal, Missale Seguntinum | 808 C Octava sancti Lucae Oct. 25.
14
ES Pamplona 1501 (about), Missal, Missale Pampilonense | 54 C Octava Lucae Oct. 25.
599
ES Pamplona 1501 (about), Missal, Missale Pampilonense | 54 S Octava sancti Lucae evangelistae Oct. 25.