Thomas Herfordensis (Depositio)

Name
Thomas Herfordensis (Depositio)
Same
Thomas Herfordensis
Related
Similar
Thomas
Link
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Thomas_von_Hereford.html
Standard Date
Aug. 25.
Remark
Page Book Part Original Title Date
33
GB Hereford 1502, Missal, Missale Herfordense | 89 C Depositio Sancti Thomae confessoris et episcopi Herfordiensis Aug. 25.
368
GB Hereford 1502, Missal, Missale Herfordense | 89 S In festo depositionis sancti Thomae Aug. 25.