6170

Origin Silos (ES)
Age 0975-1000
Shelfmark of library Czartoryski Kraków, Ms. Czart. 3118 IV