Sequentiarium 4140

Origin Sankt Gallen (CH)
Genre Prosary (Mass)
Age 1024-1027
Shelfmark of library Jagiell. Kraków , Depositum, Ms. Berol. Theol. Lat. Qu. 11
Catalogue E-codices Digit., Jagiell. Kraków, Berol. Theol. Lat. Qu. 11